English
Künye

Büyüyen küresel ekonominin yarattığı faydalar ülkeler arasında eşit dağılmayıp, daha derin ekonomik farklılıklara yol açmıştır.

Bu gelişiminin dünya ülkelerinin pek çoğu gibi ülkemizi de olumsuz olarak etkilediği bir gerçektir.

Yoksulluktan olumsuz etkilenen nüfus içersinde kadınların en fazla zarar gören kesim olduğu araştırmacılar tarafından saptanmış ve uluslar arası kuruluşlarca da onaylanmıştır.

"Yoksulluğun kadınlaşması" toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin artmasına, en formel sektörün büyümesine ve çalışma koşullarının daha da bozulmasına yol açmıştır.

Eğitim ve çalışma yaşamı alanında fırsat eşitliği olmayan kadınlarımızın yoksulluğu yenme mücadelesi doğrultusunda oluşturduğu girişimler; bilimsel donanımsızlık, Pazar araştırma ve teknoloji kullanma yetersizliği, krediye ulaşma sınırlılığı vb. nedenlerle sürdürülebilir olamamaktadır.

Günümüzde gerek kamu gerekse de sivil toplum kurulularınca desteklenen istihdama yönelik eğitim çalışmaları kapsamında oluşturulan kadın iş gücü potansiyelinin üretime dönüşmesi ve ülke ekonomisi içersinde yerini alması gerektiği inancıyla dayanışma, paylaşım ve eşitlik gibi unutulan kavramları içeren kooperatif biçiminde örgütlenmeyi benimsedik.

Bu kapsamda; kadının sadece ekonomik yaşamda değil, yurttaşlık bilinci gelişmiş, özgür ve eşit bireyler olarak sosyal yaşamda da hakkettiği yerlerini almalarını sağlamak doğrultusunda bir ana sözleşmeye sahip örgütlülüğümüzün, yoksulluğu yenmede, AB' nin ortaya koymuş olduğu kriterlerin aşılmasında önemli bir rol üstleneceğine inanmaktayız.


Kooperatif Ana Sözleşmesi için buraya tıklayınız.


Yönetim Kurulu
Reyhan YILMAZ (Başkan)
Fatma Suna ALTINTAŞ (Sayman)
Sultan ADIGÜZEL (Üye)

Denetim Kurulu
Menşure IŞIK
Emine Mine SEYMEN

Ortaklar
Nebahat TÜYSÜZOĞLU
Menşure IŞIK
Reyhan YILMAZ
Fatma Suna ALTINTAŞ
Sultan ADIGÜZEL
Perihan ÖNGEOĞLU
Emine Mine SEYMEN
Müge BAYKAN
Övgü ERDOĞAN
Betül POLAT
Fahriye DAĞLAR
Vildan TORUN
Işın KOCABAŞ
Bade ALTINEL
Ayşe YÜCEL
Nevin MARANGOZ
Mediha İZGİ
Zeynep Arzu KAHRAMAN
Ayça AKPEK

 
Avrupa Birliği Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Finans ve İhale Birimi